Quiz

(PS: Sva­re­ne fin­ner du ved å lese avi­sen)

Aftenposten Junior - - Grubliser & Vitser -

1) Når fei­rer ame­ri­ka­ne­re sin nasjonaldag?

2) I hvil­ket land lig­ger byen La­ho­re?

3) Hvor man­ge men­nes­ker bor det i Russ­land?

4) Hvil­ket land spil­ler Alis­son Beck­er for i VM? 5) Hvil­ken stor­by be­sø­ker Do­nald Trump den­ne uken?

6) Når spil­les VM-fi­na­len i Russ­land?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.