– Tre uli­ke spill i ett

Aftenposten Junior - - Kultur -

– Crash Ban­di­coot N. Sa­ne Tri­lo­gy har tre uli­ke spill i ett. Her sty­rer du en slags rev gjen­nom vel­dig man­ge uli­ke platt­for­mer. Han er blant an­net i jun­ge­len, i ver­dens­rom­met og i ør­ke­nen. Spil­let har man­ge fien­der som må be­kjem­pes på uli­ke må­ter.

Hvor­for an­be­fa­ler du det?

– Spil­let er kjent for å va­ere litt vans­ke­lig, men det er vel­dig gøy når du får det til.

¤ Kom i fjor. Men nå kan det spil­les på fle­re platt­for­mer.

¤ Kan spil­les på: Play­sta­tion 4, Xbox, Nin­ten­do

Switch og Pc

¤ Al­ders­gren­se: 7 år Vic­tor Sot­berg, pro­gram­le­der i FlippKlipp på NRK, tes­ter man­ge nye spill i job­ben sin og på fri­ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.