Fikk for­la­te hu­set for førs­te gang på åt­te år

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden - For åt­te år si­den

vant ki­ne­sis­ke Liu Xia­o­bo No­bels freds­pris i Nor­ge. Liu Xia­o­bo kjem­pet for at de som bor i Ki­na, skul­le få va­ere med å be­stem­me hva som skjer i lan­det.

Xia­o­bo fikk ald­ri hen­tet pri­sen for­di han satt i feng­sel for å ha pro­te­stert mot må­ten Ki­na sty­res på. I fjor døde han for­di han var syk.

Hans kone, Liu Xia, har va­ert fengs­let i sitt eget hjem i Ki­na si­den ekte­man­nen fikk fredsprisen, selv om hun ikke har gjort noe kri­mi­nelt. I for­ri­ge uke fikk hun en­de­lig for­la­te hu­set sitt, skri­ver ny­hets­by­rå­et NTB.

Nå har Nor­ge in­vi­tert hen­ne til å hen­te fredsprisen på veg­ne av ekte­man­nen.

Liu Xia (57) Her er Liu Xia på vei fra Ki­na til Tysk­land, der hun skal få hjelp av le­ger. Hun har va­ert syk len­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.