Ge­orgs ma­gis­ke medi­sin

For­fat­ter: Roald Dahl

Aftenposten Junior - - Kultur -

Hver gang jeg skal lese den­ne bo­ken høyt, be­gyn­ner jeg å le. Den hand­ler om ver­dens su­res­te beste­mor, en ny medi­sin som inne­hol­der alt mu­lig, og om alt som skjer når beste­mor tar medi­si­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.