Snil­lio­nen

For­fat­ter: Arn­finn Kole­rud

Aftenposten Junior - - Kultur -

En dag vin­ner Frank og mor 24 mil­lio­ner i Lot­to. Mor prø­ver å hol­de det hem­me­lig; det går ikke så vel­dig bra. Så lo­ver hun bort en «snil­lion» til den snil­les­te i byg­da. Etter å ha lest den­ne bo­ken, har du ledd mye.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.