Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Tolk: En som over­set­ter fra et språk til et an­net.

Etter­ret­nings­tje­nes­ten: De job­ber for at det skal va­ere trygt å bo i et land, bl.a. med å hind­re at det skal skje an­grep mot lan­det.

Folke­fien­den: Noen som svik­ter sitt land.

Fals­ke ny­hets­me­die­ne: TV og avi­ser som skri­ver usan­ne ting med vil­je.

Im­ple­men­te­re:

Å kom­me igang med noe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.