Nå kom­mer det nye emo­jis

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Det­te er fire av de nye emo­ji­ene som kom­mer se­ne­re i år. Det var ver­dens emoji-dag tirs­dag i for­ri­ge uke. Da vis­te App­le frem bil­der av 70 nye emo­jis som vi kan få på te­le­fo­nen etter hvert. Blant an­net var det su­per­hel­ter, fle­re hud­far­ger på an­sik­te­ne og ekso­tis­ke dyr, skri­ver Tek.no. Vi vet fort­satt ikke når emo­ji­ene kom­mer, men det blir mest sann­syn­lig på slut­ten av året.

Burs­dag­klar Fros­sent fjes Trist an­sikt An­sikt­med hjer­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.