Gikk helt ba­na­nas!

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! - For fle­re re­kor­der sjekk: www.guin­nes­sworldrecords.com

620 men­nes­ker som var kledd ut som ba­na­ner, møt­tes i San Ber­nardi­no i Ca­li­for­nia i USA. Det er ver­dens­re­kord! Det var den svens­ke DJ-duo­en Da­da Li­fe som ar­ran­ger­te ba­nan­mø­tet på en fes­ti­val, sam­men med Fair Tra­de. Det er en or­ga­ni­sa­sjon som job­ber for at bøn­de­ne som dyr­ker ba­na­ner, skal tje­ner mer på job­ben de gjør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.