Hvor­for er sva­ner og gjess så ag­gres­si­ve?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei, Ola!

Hvor­for er sva­ner og gjess så ag­gres­si­ve?

Hil­sen To­mine (8)

Hei, To­mine!

An­grep fra sva­ne og gås (gjess) kan va­ere skrem­men­de. De vil løpe rett mot deg, bite, og slå deg med vin­ge­ne. Det kan vir­ke som om de ikke fø­ler frykt.

Hvor­dan skul­le el­lers en fugl på un­der 10 kilo tør­re å an­gri­pe et men­nes­ke, el­ler til og med stør­re dyr, som bjørn og elg?

Sva­ner og gjess har mot­to­et «an­grep er det bes­te for­svar». De er ikke ute etter å spi­se deg, el­ler å ska­de deg.

Fak­tisk vil­le de ikke kla­re å ska­de deg i det hele tatt. De mang­ler ten­ner, så bit­te­ne de­res gjør li­ten ska­de, og sla­ge­ne de gir med vin­ge­ne, er hel­ler ikke spe­si­elt von­de.

De kan ikke slå hardt for­di knok­le­ne i et fugle­s­kje­lett er hule og brek­ker vel­dig lett. I ste­det sat­ser dis­se fug­le­ne på at du skal løpe din vei, slik at de slip­per å slåss i det hele tatt.

Grun­nen til at de er så ag­gres­si­ve er at dis­se fug­le­ne har re­de­ne sine på bak­ken. Egg og kyl­lin­ger i re­de­ne er der­med et lett byt­te for rov­dyr. Og den ag­gres­si­ve opp­før­se­len vil kun­ne skrem­me bort rov­dyr som rev, mår og hund. Dyre­hil­sen fra Ola

Sva­ne

Gås

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.