Bøn­de­ne sli­ter i var­men

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

Det er fort­satt tørt over sto­re de­ler av Norge. Det be­tyr at man­ge bøn­der sli­ter med å skaf­fe nok mat til dy­re­ne sine. Man­ge korn­åkrer er også så tør­re at bøn­de­ne får mye mind­re korn fra åkre­ne enn de plei­er.

De som sty­rer Norge (re­gje­rin­gen) har la­get en lis­te over hva de vil gjø­re for å hjel­pe bøn­de­ne. De vil blant an­net gjø­re det let­te­re å få tak i mat til dy­re­ne. De vil også gjø­re det enk­le­re å få er­stat­ning for pen­ge­ne bøn­de­ne ta­per på at de ikke får nok korn.

Alva (12) Ola(5) Leah(9) Dis­se bar­na bor på en gård i Nam­dals­eid i Trøn­de­lag som sel­ger bal­ler med halm til ku-bøn­der som mang­ler mat til dy­re­ne sine.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.