Fakta om tu­ren

Aftenposten Junior - - Kultur -

¤¤I som­mer har Lars Mon­sen gått tur fire ste­der i Norge (se kar­tet). ¤¤Alle som vil­le, har kun­net gå sam­men med ham. ¤¤Tu­re­ne er blitt fil­met og vist på NRK.

¤¤Fle­re hund­re men­nes­ker fulg­te Lars Mon­sen på tu­ren langs Dron­nin­g­ruta i Ves­ter­ålen i for­ri­ge uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.