Hvor­for er en brann varm?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei!

Jeg lu­rer på hvor­for en brann er varm og ikke kald?

Hil­sen Zoya

Hei, Zoya!

Alt rundt oss be­står av bitte­små ato­mer. De er så små at vi ikke kan se dem.

Ato­me­ne rø­rer litt på seg. De ris­ter, på en måte. Og jo mer de ris­ter, jo var­me­re er det. Når det er vel­dig kaldt, ris­ter de nes­ten ikke i det hele tatt.

Ko­b­les sam­men

Når noe bren­ner, er det for­di ato­mer kob­ler seg sam­men. Da be­gyn­ner de å ris­te mer, og der­for blir det varmt.

Det­te var en litt en­kel for­kla­ring. Hvis du vil vite mer, bur­de du stu­de­re kje­mi når du blir stor.

Hil­sen Andreas

OK­SY­GEN VAR M E BRENN­BART MA­TE­RIA­LE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.