Quiz

(PS: Sva­re­ne fin­ner du ved å lese avi­sen)

Aftenposten Junior - - Grubliser & Vitser -

1) Hvil­ket num­mer skal du rin­ge om noen blir al­vor­lig syke? 2) Hva he­ter tu­ren Lars Mon­sen gikk i Ves­ter­ålen?

3) Hvor man­ge for­eld­re sno­ker i bar­nas te­le­fo­ner?

4) Hvem la­get ver­dens høy­es­te is­krem?

5) Hvor er To­mas i flykt­ning­lei­ren fra?

6) Hvor man­ge barn del­tar på Norway Cup?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.