Sjekk de fine bil­de­ne av sand­fi­gu­rer som Af­ten­pos­ten Ju­nior har fått inn i som­mer!

Aftenposten Junior - - Junior Si ;d -

min har pap­pa­en

– Jeg og Dan­mark. i Silde­strup i (8) Mag­nus LA­GET AV: fra Gjø­vik – Det­te er en kro­ko­del­fis­le. Det er en blan­ding av kro­ko­dil­le, del­fin og fir­fis­le. Den er la­get på Dron­ning­møl­le Strand i Dan­mark.

LA­GET AV: Mia (13) fra Lø­ren­skog

– Jeg har la­get en hav­frue med alt jeg fant på stran­den. LA­GET AV: Ma­lin (12) fra Kris­tian­sund stran­den – Den­ne sand­fi­gu­ren la­get vi på stran­den på AErø, en øy sør i Dan­mark. Det er en hav­heks. LA­GET AV: Vil­de (11) og Idunn (8) fra Oslo – Jeg og beste­venn­in­nen Ma­ria, min, la­get den­ne san­den hav­fru­en i på stran­den.

LA­GET AV: Lin­nea

(11) fra Fred­rik­stad

Ed­vard (13), Em­blem:

la­get en kro­ko­dil­le på

Tu­sen takk til alle som har sendt oss bil­der!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.