Li­mo­na­de

Li­mo­na­de er godt, spe­si­elt når det er varmt ute. Re­gi­ne (13) har sendt oss den­ne opp­skrif­ten:

Aftenposten Junior - - Matpatruljen -

DET­TE TREN­GER DU AV UTSTYR

¤¤De­si­li­ter­mål

¤¤Vekt ¤¤Sk­ja­ere­kniv

¤¤Rasp

¤¤Sil

¤¤Kje­le ¤¤Bake­bol­le

¤¤Noe å ha li­mo­na­den i, for

ek­sem­pel en mug­ge. ¤¤4 si­tro­ner ¤¤6 dl vann ¤¤100 g suk­ker.

SLIK GJøR DU

1. Rasp av det gule skal­let på si­tro­ne­ne (vask dem godt først) og prøv å få minst mu­lig av det hvi­te Suk­ker med. Legg det til side. Sk­ja­er si­tro­ne­ne i to og klem ut saf­ten.

Kok opp van­net. Når det ko­ker, kan du ta litt og litt suk­ker oppi kje­len.

4. Legg si­tron­skal­let oppi kje­len. La det koke i noen få mi­nut­ter. Hell si­tron­saf­ten i blan­din­gen og rør rundt i noen mi­nut­ter. Sil li­mo­nade­blan­din­gen over i en bake­bol­le. 2. 3. 5. 6. Si­tro­ner 7. 8. Vann Si­tron­skall Hell li­mo­na­den i det du skal opp­be­va­re li­mo­na­den i. Sett li­mo­na­den i kjøle­ska­pet til av­kjø­ling. Du kan gjer­ne ha litt is­bi­ter oppi.

MATVARENE DU TREN­GER Re­gi­ne (13)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.