Hek­ta på hekke­løp

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ing­rid Åbergs­jord Foto: Tor G. Ste­ner­sen

Kar­s­ten War­holm ble europa­mes­ter på 400 me­ter hekk i for­ri­ge uke. – Han in­spi­re­rer meg til å tre­ne, sier Håkon. Nå vil fle­re nors­ke barn prø­ve den­ne spor­ten.

Kar­s­ten War­holm er bå­de europa­mes­ter og ver­dens­mes­ter i hekke­løp. Nå vil man­ge barn prø­ve spor­ten. – Å hop­pe over hek­ker er mor­somt. Da gjør jeg noe mer enn bare å løpe rett frem, sier Håkon.

Håkon (11) hekke­løp tre­ner Kar­stenWar­holm(22)

Håkon(11) Bis­lett sta­dion – I hekke­løp må man pas­se på hvor man­ge skritt man lø­per mel­lom hver hekk, sier Håkon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.