Man­ge måt­te rei­se på grunn av jord­skjelv

Aftenposten Junior - - Nyheter -

På øya Lom­bok i Indonesia var det et stort jord­skjelv for­ri­ge søn­dag. Mer enn 100 men­nes­ker døde, og over 20.000 men­nes­ker mis­tet hjem­me­ne sine på grunn av ska­de­ne. Nå har de fått hjelp til å set­te opp telt slik at de har et sted å sove om nat­ten.

Men­nes­ke­ne på bil­det var på fe­rie på en av nabo­øy­ene til Lom­bok. De fikk hjelp av en båt til å kom­me seg unna øya etter jord­skjel­vet. Nes­ten 5000 men­nes­ker ble frak­tet bort i bå­ter.

Po­liti­man­nen Dewa Wi­jaya tok den­ne sel­fi­en av seg selv og noen av men­nes­ke­ne som reis­te fra om­rå­det der det had­de va­ert jord­skjelv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.