Som­mer med me­ning

Aftenposten Junior - - Reportasje -

¤¤Ar­ran­ge­res av hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­nen Joy Nor­ge. ¤¤Del­ta­ger­ne la­erer om hvor­dan de kan hjel­pe and­re, og hvor­dan de kan ta vare på mil­jø­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.