Viss­te du?

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg -

¤¤Ca­li­for­nia er en del­stat

på vest­kys­ten av USa. ¤¤USas nest størs­te by,

Los an­ge­les, lig­ger her. ¤¤27. juli be­gyn­te det å bren­ne i Ca­li­for­nia. Det er nå den størs­te skog­bran­nen noen­sin­ne i Ca­li­for­nia. ¤¤bran­nen har fått et navn: Men­docino­kom­plek­set.

Tips!

Ta en titt på klo­den du fin­ner på side 3, så ser du hvor USA lig­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.