Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Kultur -

Ani­ma­sjons­film: Bil­der set­tes sam­men til en film, f.eks. en tegne­film el­ler dukke­film.

Story­board: Vi­ser hva som skal skje i fil­men. Har enk­le teg­nin­ger av de vik­tigs­te sce­ne­ne i fil­men.

Re­gis­sør: Sje­fen for fil­men, be­stem­mer hva den skal inne­hol­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.