Quiz

(PS: Sva­re­ne fin­ner du ved å lese avi­sen)

Aftenposten Junior - - Grubliser & Vitser -

1) Hvil­ken idrett er Kar­s­ten War­holm ver­dens­mes­ter i? 2) Hva he­ter den nest størs­te byen i Sve­ri­ge?

3) Hvor man­ge kilo grønn­sa­ker spi­ser ring­hale-le­mu­re­ne i Dyre­par­ken i Kris­tian­sand i lø­pet av ett år?

4) Hva kal­les de mys­tis­ke spio­ne­ne som lev­de i Ja­pan for 1000 år si­den?

5) I hvil­ket land lig­ger Va­ti­kan­sta­ten?

6) Hvil­ket po­li­tisk par­ti er Per Sand­berg med i?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.