Har du fått noe nytt før skole­start?

Aftenposten Junior - - Nyheter -

OLA:

– Jeg tror ikke jeg byt­ter sekk før nes­te år. Lille­bro­ren min ar­ver kan­skje sek­ken. Jeg har kjøpt noen bly­an­ter.

TRYM:

- Jeg fikk ny sekk i fjor. Den gam­le sek­ken min had­de blitt litt li­ten.

JOHN:

– Jeg skal få en ny post­map­pe. Jeg kjøp­te ny sekk og nytt pen­nal i fjor.

PER:

– Nei, jeg had­de det jeg treng­te fra i fjor.

HEN­RIK:

– Jeg har bare fått ny sekk. Vi be­hol­der den gam­le sek­ken også.

MAR­LIN:

–Jeg kjøp­te noe i fjor, da jeg be­gyn­te på ung­doms­sko­len. Jeg tren­ger ikke så mye nytt i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.