Ro­bot har fått jobb som post­bud

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

Pos­ten har fått sin førs­te brev-ro­bot, skri­ver ny­hets­by­rå­et NTB. I høst skal den be­gyn­ne å kjø­re ut brev og pak­ker til folk i Kongs­berg. Pla­nen er at ro­bo­ten skal kjø­re ut fra Pos­tens la­ger på kvel­den og sen­de ut en be­skjed om at det er post på vei. Da kan man selv vel­ge når og hvor man vil hen­te pos­ten. Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-Ol­sen fikk det al­ler førs­te bre­vet fra ro­bo­ten un­der Aren­dal­s­uka (fes­ti­val der man dis­ku­te­rer politikk) i for­ri­ge uke.

Den førs­te brev-ro­bo­ten i Nor­ge ble vist frem un­der Aren­dal­s­uka i for­ri­ge uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.