Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Rom­son­de: Far­tøy uten men­nes­ker som sen­des ut i ver­dens­rom­met.

NASA: Ame­ri­kansk rom­or­ga­ni­sa­sjon.

So­lens atmos­fa­ere: Et lag med gass som er rundt So­len.

Sol­vind: Mas­se små korn (par­tik­ler) som dras mot Jor­den fra So­lens atmos­fa­ere.

Sol­storm: En kraf­tig eks­plo­sjon på So­len som gjør at den sen­der ut gass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.