Rea­ge­rer på tis­se-bok­ser

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

No­en ste­der i den frans­ke ho­ved­sta­den Pa­ris tisser menn på gaten. Der­for har de som be­stem­mer i byen, satt ut bok­ser på for­tau­ene. Dis­se kan menn tis­se i, skri­ver TV-ka­na­len CNN på sine nett­si­der.

Bok­se­ne er fylt med et tørt ma­te­ria­le som blir til kom­post når det kom­mer tiss oppi. Kom­pos­ten skal gjø­re gress i par­ker og ha­ger bed­re.

Man­ge har skre­vet brev til de som be­stem­mer i byen for å pro­te­ste­re mot bok­se­ne. Blant an­net me­ner de at bok­se­ne er alt­for syn­li­ge i byen, skri­ver CNN.

En av de røde bok­se­ne står ved el­ven Sei­ne i Pa­ris sen­trum. Her kjø­rer det ofte tu­rist­bå­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.