«No­en gan­ger går jeg ut og spil­ler fotball. Det hjel­per.»

Aftenposten Junior - - Reportasje -

Wil­liam (9):

– Jeg er ikke lang­sint, men det kan bli sto­re krang­ler av små­ting, på fot­ball­ba­nen for ek­sem­pel. Og så kan jeg bli sint når jeg krang­ler med for­eld­re­ne mine og søs­te­ren min.

No­en gan­ger går jeg inn på rom­met mitt el­ler ut og spil­ler fotball. Det hjel­per, for da får jeg spar­ket på noe. Sam­ti­dig som jeg gjør noe jeg sy­nes er gøy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.