Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn Finns Super-snute Hjelper Politiet -

Nar­ko­ti­ka: Ulov­lig stoff som man for ek­sem­pel kan spi­se el­ler røy­ke. Stof­fet får men­nes­ker til å for­and­re hvor­dan de opp­fø­rer seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.