– Nå er vi det bes­te la­get i ver­den

Aftenposten Junior - - Sport -

Anders Mol og Chris­ti­an Sørum har vun­net de tre sis­te sand­vol­ley­ball­tur­ne­rin­ge­ne de har spilt. Nå lig­ger de helt øverst på ver­dens­ran­kin­gen, skri­ver TV 2.

– Nå er vi det bes­te la­get i ver­den for øye­blik­ket, sier Anders Mol.

– Det har va­ert en drøm for oss hele li­vet å va­ere blant de bes­te. Nå er vi det, det er en stor aere, og vi har bare lyst til å spil­le vårt bes­te, sier Chris­ti­an Sørum.

Da Aftenposten Ju­nior gikk i tryk­ken, var det uvisst hvil­ken plas­se­ring gut­te­ne end­te på i tur­ne­rin­gen.

Chris­ti­an Sørum(22) Anders Mol og Chris­ti­an Sørum spil­te i ver­dens­se­rie­fi­na­len i sandvolleyball i Ham­burg i Tysk­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.