Fjern­styr­te bi­ler

Aftenposten Junior - - Sport -

¤¤Kon­kur­ran­se­ne kjø­res på en bane.

¤¤Alle del­ta­ger­ne får fem mi­nut­ter til å prø­ve å kva­li­fi­se­re seg til fi­na­len.

¤¤De bes­te lø­per­ne del­tar i en fi­na­le. Der kjø­rer de tre løp på fem mi­nut­ter. Vin­ne­ren er den som kjø­rer ras­kest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.