Quiz

(PS: Sva­re­ne fin­ner du ved å lese avi­sen)

Aftenposten Junior - - Grubliser & Vitser -

1) I hvil­ket land ar­ran­ge­res VM i fjern­styr­te bi­ler i år?

2) Hvor man­ge men­nes­ker bor det i Frank­ri­ke?

3) Hvor man­ge po­liti­hun­der fin­nes det i Nor­ge?

4) Hva he­ter Nor­ges nye barne­om­bud?

5) Hva he­ter rom­son­den som ny­lig ble skutt opp fra Flo­ri­da i USA?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.