Ald­ri sett så lite is på Sval­bard

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge - De som føl­ger med

på isen i ha­vet rundt Sval­bard, har ald­ri sett så lite is der som nå. Isen har slått sprek­ker og min­ker.

Bjørn Hall­vard Sam­set er klima­fors­ker. Han sier til Af­ten­pos­ten at halv­par­ten av isen i ha­vet rundt Sval­bard er blitt borte de sis­te 30 åre­ne.

Sval­bard er en øy­grup­pe som til­hø­rer Nor­ge. Den lig­ger i ha­vet mel­lom fast­lan­det og Nord­po­len, i om­rå­det som kal­les Ark­tis. Også and­re ste­der i ver­den, ved Grøn­land, har isen be­gynt å sprek­ke opp og dele seg i bi­ter.

Den var­me som­mer­en i år er også ern grunn til at det­te skjer. Det­te går ut­over dyr og ha­vet, på­pe­ker klima­fors­ker Sam­set.

Når isen for­svin­ner, går det ut­over dy­re­ne som le­ver der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.