Mus­ta­fa (12)

Aftenposten Junior - - Junior Si;d -

Ja! Jeg la­er­te det av Jo­han Lud­vig i går, på førs­te skole­dag. Det er man­ge som ikke skjøn­ner hvor­dan man skal lage run­din­gen med tom­me­len og peke­fin­ge­ren. Jeg så Dele Al­li gjø­re trik­set. Jeg sy­nes det var lett å la­ere! Ja. Jeg la­er­te trik­set av ven­ner på sko­len!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.