Vinn en over­ras­kel­se!

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! - For fle­re re­kor­der sjekk: www.guin­nes­sworldrecords.com [email protected]­ten­pos­ten­junior.no Svar­frist: PS: Quiz 35

Dis­se skole­ele­ve­ne fra Thai­land har satt re­kord i å hop­pe hoppe­tau. 300 barn hop­pet sam­ti­dig i det sam­me tau­et. De klar­te 25 hopp før de måt­te stop­pe. Vi trek­ker én vin­ner som får en over­ras­kel­se i pos­ten. Send dine svar til:

I emne­fel­tet skri­ver du: 4. sep­tem­ber. Husk å skri­ve og din al­der, adre te­le­fon­num­me­ret i e-pos­ten. til en fores

Gjett man­ge hvor hopp klar­te!? de

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.