Fikk ny jobb

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg

gjor­de fle­re end­rin­ger i re­gje­rin­gen sin i for­ri­ge uke. I re­gje­rin­gen sit­ter de 19 po­li­ti­ker­ne som sty­rer Nor­ge. De kal­les stats­rå­der (el­ler mi­nist­re).

To stats­rå­der slut­tet i job­ben, to nye kom inn i re­gje­rin­gen.

Kjell-Bør­ge Frei­berg (Frp) blir ny olje- og energi­mi­nis­ter, og Bård Hoks­rud (Frp) blir ny land­bruks­mi­nis­ter. Jon Ge­org Da­le (Frp) byt­ter jobb og blir sam­ferd­sels­mi­nis­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.