Tids­lin­je Barn i Ki­na

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

1979: Hver fa­mi­lie får bare lov til å ha ett barn. 2015: Hver fa­mi­lie kan få to barn. Nå:

De som be­stem­mer i Ki­na, vil at fa­mi­li­er skal få fle­re enn to barn.

Fors­ker og Ki­na-eks­pert Kris­tin Da­len har svart på spørs­må­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.