Quiz

(PS: Sva­re­ne fin­ner du ved å lese avi­sen)

Aftenposten Junior - - Grubliser & Vitser -

1) Hvor man­ge bor det i Ki­na? 2) Hva he­ter NRK Su­pers nye nett­se­rie?

3) Hvor man­ge ti­mer bør barn sove?

4) Hvor mye vei­er ver­dens størs­te mons­ter­truck?

5) Hva slags språk snak­ker de i Ge­or­gia?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.