Na­sjo­nal­mu­se­et i Brasil brant ned

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Sto­re ver­di­er og mas­se kunn­skap gikk tapt da na­sjo­nal­mu­se­et i Rio de Ja­neiro i Brasil brant ned i for­ri­ge uke.

– Det­te er en vel­dig trist dag for Brasil. 200 år med jobb, forsk­ning og kunn­skap har gått tapt, sa Bra­sils pre­si­dent Michel Te­mer, iføl­ge ny­hets­by­rå­et NTB.

Mu­se­et had­de en sam­ling på 20 mil­lio­ner gjen­stan­der. Man­ge hå­per nå at de skal fin­ne noen av dem igjen i rui­ne­ne etter bran­nen. Man vet fore­lø­pig ikke noe om år­sa­ken til bran­nen.

Mu­se­etet­ter bran­nen Kun fa­sa­den på mu­se­et står igjen, res­ten er ut­brent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.