Ama­zon:

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

¤¤Ver­dens størs­te

nett­bu­tikk. ¤¤Star­tet i USA i 1995

med å sel­ge bø­ker. ¤¤Jeff Bezos (54) fra USA

star­tet Ama­zon.

Ama­zon star­tet som en nett­bu­tikk. I det sis­te har de fak­tisk be­gynt å åpne noen van­li­ge bu­tik­ker, som den­ne Ama­zon Go-bu­tik­ken i Se­att­le.

Jeff Bezos (54) star­tet nett­bu­tik­ken Ama­zon.

Pro­fes­sor Pe­der In­ge Fur­seth (til høy­re) og for­bruks­fors­ker Dag Sletteme­ås har svart på spørs­må­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.