Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Re­kord­mye: Ama­zon er verdt 1000 mil­li­ar­der dol­lar (8400 mil­li­ar­der kro­ner). App­le er det enes­te sel­ska­pet i ver­den som nå er mer verdt.

Skatt: Alle som har jobb, må be­ta­le litt av pen­ge­ne de tje­ner til sta­ten. Dis­se pen­ge­ne bru­ker sta­ten til å be­ta­le for blant an­net sko­ler og syke­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.