Gikk tom for O’boy

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Det har i fle­re uker va­ert tomt for sjo­ko­lade­pulve­ret O’boy i Sve­ri­ge. Det skri­ver den svens­ke avi­sen Afton­bla­det. Det var en tek­nisk feil hos dem som la­ger sjo­ko­lade­pulve­ret som skal ha ført til at de ikke har fått la­get det. Også i Nor­ge er bu­tik­ker ut­solgt. Folk leg­ger der­for ut O’boy på nett­ste­de­ne Block­et.se og Finn.no, der folk blant an­net sel­ger og kjø­per bruk­te ting.

En sel­ger har lagt ut to O’boy-bok­ser til 900 kro­ner. Iføl­ge Afton­bla­det skal ma­ski­ne­ne nå va­ere i or­den og sjo­ko­lade­pulve­ret i pro­duk­sjon igjen.

Er to O’boy-bok­ser verdt 900 kro­ner?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.