Ikke lag ting av plast

Aftenposten Junior - - Junior Si ; D -

Folk kas­ter alt­for mye plast i na­tu­ren. Jeg sy­nes det bur­de va­ere for­budt å pro­du­se­re plast. Jeg har va­ert på en strand hvor de del­te ut re­kla­me fra Bur­ger King. Etter­på lå det igjen mas­se plast­em­bal­la­sje som re­kla­me-le­ke­ne had­de va­ert i. Jeg pluk­ket opp litt av plas­ten etter­på. Jeg blir så sint! Hil­sen Ola Tor­jus (8)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.