Viss­te du?

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg -

¤¤brasil er et land i Sør-ame­ri­ka ¤¤ho­ved­sta­den he­ter brasí­lia ¤¤for­ri­ge søn­dag brant na­sjo­nal­mu­se­et i lan­det ned til grun­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.