5 fine bø­ker som kom­mer i høst

Aftenposten Junior - - Kultur -

Opp­over, Roald Amund­sens spek­ta­ku­la­ere luft­fer­der For­fat­ter: Bjørn Ous­land For 100 år si­den ut­fors­ket Roald Amund­sen po­lar­om­rå­de­ne med luft­skip og fly. Bjørn Ous­land har skre­vet man­ge fine bø­ker om po­lar-even­tyr tid­li­ge­re. Den­ne blir nok også spen­nen­de! (sep­tem­ber)

De dø­des byrå For­fat­ter: Ga­reth P. Jo­nes Sam job­ber i et be­gra­vel­ses­byrå i Lon­don, og kan snak­ke med gjen­ferd. Den­ne for­fat­te­ren har skre­vet man­ge utro­lig kule­skum­le bø­ker tid­li­ge­re, så jeg tror at den­ne blir bra også. (sep­tem­ber)

Katt på vil­le vei­er For­fat­ter: Tor Åge Brings­va­erd En stor, tykk bok med fem for­tel­lin­ger om den lure kat­ten Bus­ter som rei­ser gjen­nom tid og rom og even­tyr fra Ki­na for 800 år si­den til Nor­ge i dag. (er kom­met)

Det tyn­ne sver­det For­fat­ter:

Fri­da Nils­son

Mo­ren til Sa­sja dør alt­for tid­lig, og han rei­ser den umu­li­ge vei­en til Døds­ri­ket for å prø­ve å hen­te hen­ne hjem. Et even­tyr som min­ner om Brød­re­ne Løve­hjer­te. (ok­to­ber)

Snø­søs­te­ren For­fat­te­re: Maja Lun­de og Li­sa Ai­sa­to En for­tel­ling med 24 ka­pit­ler om jul, død, sorg og venn­skap. Kan­skje du grå­ter litt av den, og kan­skje du blir glad og varm inni deg? (ok­to­ber)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.