Hvor­for blir man rød i an­sik­tet?

Hei, Andreas Hvor­for blir man rød i an­sik­tet når man blir sint? Hil­sen Truls (6)

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei, Truls!

Takk for et su­pert spørs­mål. Det er ikke bare på tegne­film folk blir røde i an­sik­tet. Det skjer i vir­ke­lig­he­ten også.

Flau og sint

Jeg kan for ek­sem­pel bli knall­rød i an­sik­tet av å sit­te len­ge i en bad­stue. Jeg kan også bli vel­dig rød i an­sik­tet hvis jeg blir skik­ke­lig flau, og jeg kan bli rød av å bli sint el­ler etter å ha løpt fort.

Blo­det som pum­per

Rød­far­gen kom­mer av blo­det i krop­pen. Blo­det blir pum­pet rundt i hele krop­pen av hjer­tet. Det er blod­åre­ne som frak­ter blo­det gjen­nom krop­pen. Krop­pen vår er full av sto­re og små blod­årer. Na­er­mest hjer­tet er det noen få, sto­re blod­årer. Len­ger ute i krop­pen er det enda fle­re blod­årer, som er mye tyn­ne­re. Helt yt­terst i hud­en er det man­ge små, su­per­tyn­ne blod­årer.

Su­per­tyn­ne blod­årer

De su­per­tyn­ne blod­åre­ne helt yt­terst mot hud­en har en vik­tig jobb. De hjel­per krop­pen med å hol­de en jevn tem­pe­ra­tur. Hvis du for ek­sem­pel lø­per fort, blir krop­pen varm. Da ut­vi­der de su­per­tyn­ne blod­åre­ne seg sånn at mer blod kom­mer ut mot hud­en. Der blir blo­det kjølt litt ned før det fort­set­ter vi­de­re gjen­nom krop­pen. Krop­pen er helt fan­tas­tisk til å kjø­le seg ned på den må­ten.

Hud­en blir rød

Når de su­per­tyn­ne blod­åre­ne ut­vi­der seg (for ek­sem­pel i an­sik­tet), blir det så mye blod at hud­en ser rø­de­re ut.

Det rare er at det ikke bare skjer når vi har trent el­ler va­ert i en bad­stue. Fø­lel­se­ne våre kan også gjø­re oss var­me – og røde i an­sik­tet.

Hil­sen Andreas

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.