Er ele­fan­ter red­de for mus?

Har du hørt om strut­sen som stik­ker ho­det i san­den? El­ler kat­ten som har ni liv? Her er fem ting om dyr som ikke stem­mer.

Aftenposten Junior - - Dyrevenn - Tekst: Ing­rid Emi­lie Thore­sen Bak­ker

En myte er en his­to­rie som blir for­talt vi­de­re til man­ge, men den er ikke all­tid sann. I dyre­ri­ket fin­nes det man­ge my­ter:

Ele­fan­ter er red­de for mus

– Nei. Ele­fan­ter blir sjel­den red­de, men når de hø­rer ly­der de ikke kan for­kla­re, kan de bli ner­vø­se. Hø­rer de for ek­sem­pel en mus, er det ly­den som gjør dem ner­vø­se, og ikke dy­ret, sier zoo­log Ei­nar Strøm­nes.

Kat­ter har ni liv

– Feil. In­gen har mer enn ett liv, men kat­te­ne tå­ler vel­dig mye og kan over­le­ve de utro­ligs­te ting. Det er en myte som kom­mer fra lan­det Egypt, hvor kat­ter før ble sett på som hel­li­ge dyr, sier Strøm­nes.

Strut­sen stik­ker ho­det i san­den

– Feil. Men når en struts som lig­ger og ru­ger på eg­ge­ne sine, blir skremt, leg­ger den hal­sen og ho­det ned på bak­ken. På av­stand kan det se ut som om den har stuk­ket ho­det i san­den, sier bio­log Ru­ne Aae.

Kro­ko­dil­le­ne grå­ter

– Kro­ko­dil­ler grå­ter ikke, men det kom­mer tå­rer ut av øyne­ne de­res når de spi­ser. Det har in­gen­ting med fø­lel­ser å gjø­re. Det hand­ler om må­ten de tyg­ger og svel­ger på, uten at vi helt vet hva som fak­tisk skjer, sier Aa­re.

Flag­ger­mus er blin­de

– Feil. De mins­te flag­ger­mu­se­ne ving­ler vel­dig når de flyr, og da kan det kan­skje se ut som om de er blin­de, sier Strøm­nes.

I tegne­se­ri­er blir voks­ne ele­fan­ter skremt av små mus. Sånn er det ikke i vir­ke­lig­he­ten. Hae? Jeg har da ikke ni liv!

Den­ne strut­sen pas­ser på eg­ge­ne sine. Ser det ikke ut som den har stuk­ket ho­det i san­den?

Den­ne flag­ger­mu­sen kal­les fly­ven­de hund.

Når kro­ko­dil­le­ne spi­ser, kom­mer det tå­rer ut av øyne­ne på dem. Men de grå­ter ikke.

Kat­ter er tøf­fe dyr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.