Ju­nior-JournALis­te­ne

Aftenposten Junior - - Sport -

sel­ma og Con­rad fra oslo spil­ler vol­ley­ball sam­men på Koll. beg­ge er høye for al­de­ren, noe som kan va­ere en for­del i vol­ley­ball. De spur­te der­for om an­ders og Chris­ti­an var høye da de var 12.

– Jeg var lav da, men drøm­te om å be­gyn­ne å vokse sånn at jeg kun­ne hop­pe høyt, sier an­ders. nå er han akku­rat to me­ter høy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.