Vur­de­rer lekse­fri sko­le

Aftenposten Junior - - Nyheter -

3 av 10 rek­to­rer vur­de­rer å la ele­ve­ne ved sko­len slip­pe hjemme­lek­ser. Det vi­ser en spørreundersøkelse TV 2 har gjort. Til sam­men har de spurt over 1500 av lan­dets rek­to­rer på bar­ne- og ung­doms­sko­ler. En av grun­ne­ne er at de vil se om det kan for­bed­re ele­ve­nes la­e­ring.

Noen av dem som ble spurt (11 pro­sent), svar­te at sko­len de­res al­le­re­de er lekse­fri, el­ler at noen av trin­ne­ne ved sko­len ikke har lek­ser.

Send oss en e-post og skriv hva du me­ner om lek­ser: post@af­ten­pos­ten­junior.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.