For­budt å spil­le fot­ball i fri­mi­nut­tet

På sko­len til Kal­le får ikke ele­ve­ne lov å spil­le fot­ball i fri­mi­nut­te­ne. Nå hå­per han at den nye rek­to­ren vil gjø­re noe med det­te.

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg - Tekst: anne Mykle­bust od­land

Hvem bor du med? – for­eld­re­ne mine og en lille­bror.

Hva li­ker du å gjø­re?

– Jeg li­ker å spil­le fot­ball i ha­gen med ven­ne­ne mine.

Spil­ler dere fot­ball i fri­mi­nut­te­ne på sko­len?

– nei, vi får ikke lov. rek­tor er redd for at noen skal få bal­len hardt i an­sik­tet. Det er en dum re­gel. hel­dig­vis skal sko­len snart få ny rek­tor. Jeg hå­per reg­le­ne blir end­ret!

Spil­ler du på fot­ball-lag?

– Ja, jeg har tre­ning to gan­ger i uken i til­legg til kamp. Jeg spil­ler for­svar og har blå drakt.

Hva er drøm­men din?

– Å få møte Ma­nu­el ne­u­er, keepe­ren for bay­ern Mün­chen og lands­la­get. Jeg har lyst til å møte ham for­di han ser snill ut og spil­ler bra.

Hvil­ken uke­dag li­ker du best?

– Man­dag. Da har vi gym i de to førs­te skole­ti­me­ne.

Ke­eper Ma­nu­el Ne­u­er var­mer opp foran en kamp un­der årets fot­ball-VM. Tysk­land ble slått ut vel­dig tid­lig.

Ange­la Mer­kel var nett­opp i Ni­ge­ria, her hil­ser hun på pre­si­den­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.