Vinn kino­bil­let­ter!

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! - Svar­frist: PS: [email protected]­ten­pos­ten­junior Quiz 38

Svar rik­tig på quizen av og bli med i trek­nin­ge bil­let­ter til fil­men

Vi trek­ker fem vin­ne­re som får to bil­let­ter Sva­re­ne sen­des h til

I emne­fel­tet skri­ver du:

25. sep­tem­ber.

Husk å skri­ve din te­le­fon­num­me­ret al­der, adres­se og til en fore­satt i e-pos­ten.

Vin­ner av quiz 36:

Hei­ne Erts­ås, Sand­nes

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.