Su­per-sam­ling!

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! - For fle­re re­kor­der sjekk:

Mar­co Zorzin (30) fra Eng­land har ver­dens størs­te sam­ling av Su­per­man-ef­fek­ter. Han be­gyn­te å sam­le for syv år si­den og har nå 1518 ting.

– Jeg har alltid va­ert fan av su­per­hel­ter, sier Zorzin. Fa­vo­rit­ten hans er Su­per­man, for­di han er en venn­lig type. www.guin­nes­sworldrecords.com

spist og du har lavt blod­suk­ker, kan du bli pigg av å få i deg litt ener­gi.Men det er en myte at du blir vel­dig ak­tiv av å spi­se suk­ker og god­te­ri. Det stem­mer ikke. Fors­ke­re har tes­tet det man­ge gan­ger, og fun­net ut at det er for­eld­re­ne som tror at bar­na

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.